K dispozici 9-17h                       

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu: krok za krokem

13.11.2023

Vyjmutí z půdního fondu je proces, kterým se mění kategorie pozemku z orné půdy na stavební pozemek. Je to důležitý krok pro ty, kteří chtějí stavět na své půdě, ale musí splnit některé podmínky a zaplatit poplatek. Vyjmutí z půdního fondu probíhá následovně:

  1. Vyplnění žádosti o vyjmutí z půdního fondu. Žádost najdete na webových stránkách pověřeného úřadu, kterým je obvykle městský nebo obecní úřad. Ve formuláři musíte uvést své osobní údaje, údaje o pozemku, účel a dobu vyjmutí, požadovanou výměru k vyjmutí a vyhodnocení předpokládaných důsledků vyjmutí.
  2. Dodání příloh k žádosti. K žádosti musíte přiložit také několik dokumentů, které dokládají váš vztah k pozemku a jeho charakteristiku. Mezi ně patří například výpis z katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy, vyjádření vlastníků pozemků (pokud nejste vlastníkem), výpočet finančního odvodu, informace o odvodnění, závlahách a protierozních opatřeních, bilance skrývky kulturní vrstvy půdy, výsledky pedologického průzkumu a návrh alternativního využití půdy.
  3. Zaplacení poplatku za vyjmutí z půdního fondu. Poplatek se odvíjí od bonity půdy, kterou najdete v katastru pod označením BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Bonitu vynásobíte koeficientem třídy ochrany půdy a velikostí pozemku. Poplatek se platí na účet pověřeného úřadu.
  4. Čekání na rozhodnutí o vyjmutí z půdního fondu. Pověřený úřad má na rozhodnutí o vaší žádosti 30 dní od jejího podání. Pokud je vaše žádost schválena, obdržíte souhlas s vyjmutím z půdního fondu, který je platný po dobu 5 let. Pokud je vaše žádost zamítnuta, můžete se proti rozhodnutí odvolat do 15 dní od jeho doručení.
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!