K dispozici 9-17h                       

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu: krok za krokem

13.11.2023

Vyjmutí z půdního fondu je proces, kterým se mění kategorie pozemku z orné půdy na stavební pozemek. Je to důležitý krok pro ty, kteří chtějí stavět na své půdě, ale musí splnit některé podmínky a zaplatit poplatek. Vyjmutí z půdního fondu probíhá následovně:

  • Nejprve je třeba podat žádost o vyjmutí z půdního fondu na příslušném odboru životního prostředí, který bývá v obci s rozšířenou působností. Žádost najdete na webových stránkách města nebo obce.
  • K žádosti je nutné přiložit několik příloh, jako je kopie výpisu z katastru, kopie katastrální mapy se zakreslením návrhu na vyjmutí pozemku, vypočtené odvody za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu, vyjádření ostatních vlastníků pozemku a plán rekultivace (pokud je vyjmutí dočasné).
  • Dále je nutné zaplatit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, který se odvíjí od bonity půdy, třídy ochrany půdy a velikosti pozemku.
  • Po podání žádosti a zaplacení poplatku je třeba počkat na rozhodnutí příslušného orgánu, které může trvat několik týdnů až měsíců.
  • Pokud je rozhodnutí kladné, je možné pokračovat v územním řízení a žádat o stavební povolení.
  • Následně po zahájení stavebních prací je potřeba znova požádat Odbor životního prostředí (též zkratkou OŽP) o stanovení odvodu z vyjmutí ZPF ( je to zpřesnění původní žádosti, nebo potvrzení, pro případ, že by v projektu nastaly změny). Na základě této žádosti vám OŽP pošle stanovení odvodu s číslem účtu. Je potřeba danou částku uhradit a doklad si uschovat. Některé stavební úřady vyžadují doklad o zaplacení ZPF ke kolaudaci.
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!